Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Citáty / Nekolaboruj s lumpy. Budeš-li s nimi kolaborovat, staneš se nevyhnutelně jedním z nich. Angažuj se proti lumpům.

Nekolaboruj s lumpy. Budeš-li s nimi kolaborovat, staneš se nevyhnutelně jedním z nich. Angažuj se proti lumpům.

Ivan Sviták: Desatero pro mladého intelektuála
(1968)
1. Nekolaboruj s lumpy. Budeš-li s nimi kolaborovat, staneš se nevyhnutelně jedním z nich. Angažuj se proti lumpům.
2. Nepřijímej odpovědnost, kterou ti lumpové chtějí vnuknout za své vlastní dílo. Nevěř tedy argumentům, že odpovědní jsme my všichni, že společenské problémy tkvějí v nás všech, že každý má svůj podíl viny. Otevřeně a zřetelně se distancuj od díla lumpů a od názoru, že jsi za ně zodpověden.
3. Nevěř ideologiím, to jest soustavám hesel a slov, které spekulují s tvými city. Posuzuj lidi, politické strany a společenská zřízení věcně, podle míry svobody a snesitelnosti životních podmínek. Podle výsledků, ne podle slov.
4. Neřeš jen úzké generační otázky mládeže. Chápej, že rozhodující problémy jsou obecně lidské. Nerozřešíš je postulováním požadavků mladých lidí, ale naléhavější obranou problémů všech lidí. Nereklamujte generační výsady. Vybojujte si lidská práva.
5. Nepovažuj dané společenské poměry za stálé, dívej se co nejdále dopředu. Nechceš-li se dnes mýlit, musíš uvažovat z hlediska roku 2000. (písané v roku 1968)
6. Nemysli jen jako Čech, nebo Slovák, mysli jako Evropan. Svět se nebude řídit podle čtrnácti milionů Čechoslováků, ale bude vždy musel počítat s Evropou, k níž patří také východní Evropa. Žiješ v Evropě, nežiješ v Americe ani v Sovětském svazu.
7. Nepropadej utopiím ani iluzím. Buď nespokojený a kritický. Měj skeptickou důveru jednajícího člověka, ale důvěřuj ve smysl svého jednání. Čin má hodnotu sám o sobě.
8. Neboj se své úlohy v dějinách a měj odvahu k zasahování do dějin. Společenské změny a transformace člověka probíhají sice bez ohledu na tebe, ale chápat tyto změny a ovlivňovat je v úzkých mezích možností jednotlivce je stále lepší, než přijmout fatální nevyhnutelnost dění.
9. Nejednej ovládán dobrými motivy, jednej s dobrými argumenty a s chápáním toho, co můžeš jednáním dosáhnout. Dobrý čin může vzniknout ze špatného motivu, a špatný čin z dobrého motivu. Motivy mizejí, činy trvají.
10. Nedej se zastřelit v zájmovém boji mocenských bloků manipulátorů různých barev. Střílej, když ti půjde o krk. Nejde ti o krk právě teď, když kolaboruješ s několika lumpy? Jsi lump?

...Sviták prožil rok 1968 jako outsider s věšteckými sklony. Jako doklad bychom si mohli poslechnout vlastně jenom jednu delší větu, která ovšem jde velmi ke kořenu věci, a tou větou on, troufám si říct, odbyl obrodný proces. Velmi stručně ho definoval takto:
„Dosavadní politické změny jsou zatím změnami v mocenské elitě. Jsou to změny osob, jednotlivců, a nejsou zatím změnami struktur. Byrokratické totalitní diktatury se lehce smíří s osobními změnami, zatímco strukturálních změn se bojí a budou se jim ze všech sil bránit. Musíme tedy žádat strukturální změny a nespokojit se se změnou osob.“ 28. Marca 1968, Karlovy Vary – Dny krátkého filmu.