Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Citáty / Mnohí z našich súčasníkov sú pevne presvedčení, že to, čo je potrebné k tomu, aby boli všetky ľudské záležitosti úplne uspokojivé, je brutálne potlačenie všetkých zlých ľudí, t.j. tých, s ktorými nesúhlasia.

Mnohí z našich súčasníkov sú pevne presvedčení, že to, čo je potrebné k tomu, aby boli všetky ľudské záležitosti úplne uspokojivé, je brutálne potlačenie všetkých zlých ľudí, t.j. tých, s ktorými nesúhlasia.

Ludwig von Mises

Many of our contemporaries are firmly convinced that what is needed to render all human affairs perfectly satisfactory is brutal suppression of all bad people, i.e., of those with whom they disagree. The Ultimate Foundation of Economic Science. p. 95 Freedom