Domov
Keď si mŕtvy, nevieš že si mŕtvy. Je to náročné len pre ostatných. Rovnako ak keď si hlúpy.