Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Citáty / Jan Hus - kázeň v Beltémskej kaplnke
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Jan Hus - kázeň v Beltémskej kaplnke

väčšina verzií na webe je plná chýb

Za onoho dne řekl papež prelátům svým a biskupům: „Nejsem liž já, prvním náměstkem Božím na této zemi? „

I odpověděli mu biskupové a preláti jeho: „Zajisté, ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý otče.“

I řekl papež: „A sluší se, aby náměstek boží na této zemi biskupové a preláti jeho byli bez peněz?“
I odpověděli všichni: „Zajisté, to se nesluší“.

Usmál se papež a řekl: „Čeho je nejvíce třeba prostému lidu hříšnému?“

I povstal jeden biskup tlustý jako káď a odpověděl: „Odpuštění hříchu svatý otče.“

I rozkázal papež: „Vyjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte tím lépe a veseleji nám bude.“

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata, nebo stříbra, neznajíce slitováni. Jejich srdce ztvrdla a jejich ústa zjedovatěla, závistí a lží.
Vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítko, zaplať, vyzpovídati se zaplať, chceš poslední pomazání, zaplať, chceš loupit, vraždit, zaplať a bude ti odpuštěno.
Ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze vydřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují, lichvy, koně krásné, čeleď nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kubjeny drahé pláště a kožichy věšejí, aby s nimi smilnili, jako hřebci plemení a býci nezkrocení, zatím co Kristus chodil v plátně a bos. Neměl střechu, kam by svoji hlavu sklonil. Ale poznejte se loupežníci chudých lidí, vy vrahové, zloději a svatokrádci, neboť lidé i Bůh vás proklínají.

Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatěle a otrávené jest veškeré křesťanství na duši.
Odkud svárové mezi papeži, preláti, biskupi a ostatními kněžími. Psi o kost se hryžou, vezmi kost a přestanou.
Vezměte prelátům a biskupům a ostatním kněžím bohatství, peníze, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti i svárové mezi papeži přestanou.
Pamatujte si, jedno, ať je to prostý kněz, biskup anebo sám papež; pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti Boží.
Nezoufejte tedy nejmilejší bratři a sestry z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze arcibiskupa či papeže žijícího v hříchu, prostý sedláček, tovariš či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem.
Amen.